KALENDÁŘ AKCÍ II.POLOLETÍ

01.01. – 31.01.

Přinášíme Vám KALENDÁŘ AKCÍ na II.pololetí taneční sezóny 2022/2023. V kalendáři naleznete nejen termíny letošních soutěží, ale i Závěrečné show a letních soustředění 2023.

!!! Na pravé straně je vypsané, koho se jednotlivé akce týkají. Může se ovšem stát, že dojde ať už ke změně termínu soutěže nebo se na danou soutěž v průběhu jarní sezóny rozhodneme nejet!!!

Děkujeme za pochopení

Tým trenérů TSRO

KALENDÁŘ AKCÍ

01.01. – 28.02.

PLATBA PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST 2.POLOLETÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY II. pololetí musí být zaplaceno do 15. 2. 2023 PLATEBNÍ ÚDAJE: číslo B.Ú. 191018851/0300 variabilní symbol: rodné číslo dítěte poznámka pro příjemce: PNČ II jméno a příjmení dítěte Storno – člen na jehož straně se vyskytly překážky, které mu brání v řádné docházce NEVZNIKÁ nárok na vrácení kurzovného. Vrácení kurzovného je možné pouze v případech, kdy se jedná o závažné dlouhodobé …

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ NAJDETE ZDE