LICENCE 2023 – SOUTĚŽNÍ FORMACE

17.02. – 01.03.

INFO PRO ÚČASTNÍKY JARNÍ TOUR FORMACÍ

Součástí soutěží Czech dance organization, kterých se od března budeme účastnit, je i vyřízení řádného členství sportovce v této organizaci tzv. licence na rok 2023. Jak už bylo zmíněno v prosincových lístcích ohledně formací, cena licence činí 300,-.

!!! Platbu prosím proveďte do konce února (28.2.2023) !!!

číslo B.Ú. TS RYTMUS :        191018851/0300

variabilní symbol:                 rodné číslo dítěte

poznámka pro příjemce:        licence CDO příjmení

cena:                                     300,-