PLATBA PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST 2.POLOLETÍ

01.01. – 28.02.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

II. pololetí musí být zaplaceno do 15. 2. 2023

PLATEBNÍ ÚDAJE:
číslo B.Ú. 191018851/0300
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
poznámka pro příjemce: PNČ II jméno a příjmení dítěte

Storno – člen na jehož straně se vyskytly překážky, které mu brání v řádné docházce NEVZNIKÁ nárok na vrácení kurzovného. Vrácení kurzovného je možné pouze v případech, kdy se jedná o závažné dlouhodobé onemocnění či úraz, je potřeba doložení lékařské zprávy. Nárok na vrácení kurzovného činí 25%.