PŘÍSPEVĚK NA ČINNOST 2.POL 23/24

18.02.

Blíží se nám platba na nové pololetí platné od 1.2. do 30.6.2024. Ukončení plateb je 16.2.2024.

PLATEBNÍ ÚDAJE:

  • číslo B.Ú. 191018851/0300
  • variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • poznámka pro příjemce: PNČ II jméno a příjmení dítěte

Storno – člen na jehož straně se vyskytly překážky, které mu brání v řádné docházce NEVZNIKÁ nárok na vrácení kurzovného. Vrácení kurzovného je možné pouze v případech, kdy se jedná o závažné dlouhodobé onemocnění či úraz, je potřeba doložení lékařské zprávy. Nárok na vrácení kurzovného činí 25%.