VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022

18.12. – 03.01.

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků plné rodinné pohody a šťastný nový rok 2023. Opět začínáme trénovat od úterý 3.1.2023.

Těšíme se na Vás

Tým trenérů TSRO

KALENDÁŘ AKCÍ

01.01. – 28.02.

PLATBA PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST 2.POLOLETÍ
PLATEBNÍ PODMÍNKY II. pololetí musí být zaplaceno do 15. 2. 2023 PLATEBNÍ ÚDAJE: číslo B.Ú. 191018851/0300 variabilní symbol: rodné číslo dítěte poznámka pro příjemce: PNČ II jméno a příjmení dítěte Storno – člen na jehož straně se vyskytly překážky, které mu brání v řádné docházce NEVZNIKÁ nárok na vrácení kurzovného. Vrácení kurzovného je možné pouze v případech, kdy se jedná o závažné dlouhodobé …

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ NAJDETE ZDE