ZDRAVOTNÍ POSUDKY TS RYTMUS OLOMOUC

20.02. – 31.03.

Z důvodu velkého množství dotazů a nejasností Vás informujeme o jednotlivých zdravotních dokumentací, které jsou součástí naší taneční skupiny.

V naší taneční skupině jsou požadovány dva odlišné zdravotní posudky, a jaký je rozdíl mezi nimi?

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

 • Od 1.10. 2022 jsou povinné tyto posudky u Czech dance organization (dále pouze CDO), která je naší zastřešující organizací v Národní sportovní agentuře.
 • Před několika lety se díky CDO stal tanec sportovní disciplínou, usilující o vytvoření podstatného místa mezi sportovními disciplínami až na úroveň velkých uznávaných sportů (fotbal, hokej, atd.)
 • Stát se oficiální sportovcem s sebou přináší i řadu formalit, jednou z nich je právě tento posudek
 • Posudek u nás vyžadujeme u tanečníků trénující 2krát a vícekrát týdně
 • Tento posudek lze využít pouze na dané sportovní odvětví zapsané v posudku (pro nás TANEČNÍ SPORT)
 • Naši tanečníci jsou výkonnostní sportovci
  • výkonnostním sportovcem osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,
 • Vstupní prohlídka u výkonnostních sportovců obsahuje kromě běžné prohlídky :
  • zjištění základní antropometrie
  • klidové EKG
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku
 • Tento posudek na rozdíl od vrcholových sportovců může vydat praktický lékař ( ne vždy ho podepíše vzhledem k četnosti tréninků) nebo sportovní lékař
 • Platnost posudku je 12 měsíců
 • Posudek nutno odevzdat do konce března 2023

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 • Tento posudek se odevzdává před letním soustředěním a platí na veškerých táborech nebo jiných pobytových akcích delších než 3 dny (nevztahuje se pouze na tanec)
 • Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Platnost posudku je 24 měsíců

OBA DVA DOKUMENTY JE MOŽNÉ STÁHNOUT V SEKCI KE STAŽENÍhttps://www.rytmus-olomouc.com/ke-stazeni/

Ukončení platnosti SPORTOVNÍCH posudků Vám hlídáme a cca měsíc před ukončením platnosti Vám dáme textovou zprávou vědět.

U posudků na soustředění Vám dáme v červnu vědět, zdali Váš posudek je na soustředění stále platný nebo je nutné přivést nový.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle 732780555 nebo emailu : kynclovaaneta@gmail.com

KALENDÁŘ AKCÍ

26.09. – 14.10.

ZEMSKÁ LIGA 2 PROSTĚJOV 14.10.
Kdy:        sobota 14.10. Kde:        Hala Sportcentrum, Olympijská 4228, Prostějov Sraz:        – !!!!! Sraz před halou bude upřesněn po ukončení uzávěrky přihlášek 6.10.!!!! Nezapomeňte kostým a vše potřebné k tancování, sichry na zapnutí čísla, pokud nechcete mít číslo ihned potrhané, je dobré si vzít s sebou izolepu a oblepit ho, než ho přiděláte sichrami. Buďte včas na místě, když začne řazení Vaší kategorie …

26.09. – 21.10.

ART LIGA OLOMOUC 21.10.
Kdy:        sobota 21.10. Kde:        Sportovní hala UP, U Sportovní haly  2, Olomouc Sraz:        !!!!! Sraz před halou bude upřesněn po ukončení uzávěrky přihlášek 6.10.!!!! Nezapomeňte kostým a vše potřebné k tancování, sichry na zapnutí čísla, pokud nechcete mít číslo ihned potrhané, je dobré si vzít s sebou izolepu a oblepit ho, než ho přiděláte sichrami. Buďte včas na místě, když začne řazení …

26.09. – 22.10.

ZL 3 a EXTRALIGA 1 DISCO 22.10.
Kdy:        neděle 22.10. Kde:        Sportovní hala UP, U Sportovní haly  2, Olomouc Sraz:        !!!!! Sraz před halou bude upřesněn po ukončení uzávěrky přihlášek 16.10.!!!! Nezapomeňte kostým a vše potřebné k tancování, sichry na zapnutí čísla, pokud nechcete mít číslo ihned potrhané, je dobré si vzít s sebou izolepu a oblepit ho, než ho přiděláte sichrami. Buďte včas na místě, když začne řazení …

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ NAJDETE ZDE