ZDRAVOTNÍ POSUDKY TS RYTMUS OLOMOUC

20.02. – 31.03.

Z důvodu velkého množství dotazů a nejasností Vás informujeme o jednotlivých zdravotních dokumentací, které jsou součástí naší taneční skupiny.

V naší taneční skupině jsou požadovány dva odlišné zdravotní posudky, a jaký je rozdíl mezi nimi?

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

 • Od 1.10. 2022 jsou povinné tyto posudky u Czech dance organization (dále pouze CDO), která je naší zastřešující organizací v Národní sportovní agentuře.
 • Před několika lety se díky CDO stal tanec sportovní disciplínou, usilující o vytvoření podstatného místa mezi sportovními disciplínami až na úroveň velkých uznávaných sportů (fotbal, hokej, atd.)
 • Stát se oficiální sportovcem s sebou přináší i řadu formalit, jednou z nich je právě tento posudek
 • Posudek u nás vyžadujeme u tanečníků trénující 2krát a vícekrát týdně
 • Tento posudek lze využít pouze na dané sportovní odvětví zapsané v posudku (pro nás TANEČNÍ SPORT)
 • Naši tanečníci jsou výkonnostní sportovci
  • výkonnostním sportovcem osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,
 • Vstupní prohlídka u výkonnostních sportovců obsahuje kromě běžné prohlídky :
  • zjištění základní antropometrie
  • klidové EKG
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku
 • Tento posudek na rozdíl od vrcholových sportovců může vydat praktický lékař ( ne vždy ho podepíše vzhledem k četnosti tréninků) nebo sportovní lékař
 • Platnost posudku je 12 měsíců
 • Posudek nutno odevzdat do konce března 2023

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 • Tento posudek se odevzdává před letním soustředěním a platí na veškerých táborech nebo jiných pobytových akcích delších než 3 dny (nevztahuje se pouze na tanec)
 • Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Platnost posudku je 24 měsíců

OBA DVA DOKUMENTY JE MOŽNÉ STÁHNOUT V SEKCI KE STAŽENÍhttps://www.rytmus-olomouc.com/ke-stazeni/

Ukončení platnosti SPORTOVNÍCH posudků Vám hlídáme a cca měsíc před ukončením platnosti Vám dáme textovou zprávou vědět.

U posudků na soustředění Vám dáme v červnu vědět, zdali Váš posudek je na soustředění stále platný nebo je nutné přivést nový.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle 732780555 nebo emailu : kynclovaaneta@gmail.com

KALENDÁŘ AKCÍ

20.02. – 31.03.

ZDRAVOTNÍ POSUDKY TS RYTMUS OLOMOUC
Z důvodu velkého množství dotazů a nejasností Vás informujeme o jednotlivých zdravotních dokumentací, které jsou součástí naší taneční skupiny. V naší taneční skupině jsou požadovány dva odlišné zdravotní posudky, a jaký je rozdíl mezi nimi? POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ OBA DVA DOKUMENTY JE MOŽNÉ …

04.03. – 08.04.

REGION TSR ZLÍN 2023
Kdy:        sobota 8. dubna 2023 –  soutěž začíná v 9.30 hodin Kde:         Sportovní hala Datart, U Zimního stadionu 4286, 76001 Zlín Kdo: MINI 1, DĚTI A, DĚTI B, JUNIOŘI A, JUNIOŘI B, HLAVNÍ Sraz:       Boční vchod pro tanečníky!!! – Sraz bude upřesněn po uzávěrce 26.3. Začátek soutěže v 9.30 hodin, ukončení pro mini cca v 13:30, děti v cca 16.30 hodin, pro juniory v cca …

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ NAJDETE ZDE