ZDRAVOTNÍ POSUDKY TS RYTMUS OLOMOUC

20.02. – 31.03.

Z důvodu velkého množství dotazů a nejasností Vás informujeme o jednotlivých zdravotních dokumentací, které jsou součástí naší taneční skupiny.

V naší taneční skupině jsou požadovány dva odlišné zdravotní posudky, a jaký je rozdíl mezi nimi?

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

 • Od 1.10. 2022 jsou povinné tyto posudky u Czech dance organization (dále pouze CDO), která je naší zastřešující organizací v Národní sportovní agentuře.
 • Před několika lety se díky CDO stal tanec sportovní disciplínou, usilující o vytvoření podstatného místa mezi sportovními disciplínami až na úroveň velkých uznávaných sportů (fotbal, hokej, atd.)
 • Stát se oficiální sportovcem s sebou přináší i řadu formalit, jednou z nich je právě tento posudek
 • Posudek u nás vyžadujeme u tanečníků trénující 2krát a vícekrát týdně
 • Tento posudek lze využít pouze na dané sportovní odvětví zapsané v posudku (pro nás TANEČNÍ SPORT)
 • Naši tanečníci jsou výkonnostní sportovci
  • výkonnostním sportovcem osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,
 • Vstupní prohlídka u výkonnostních sportovců obsahuje kromě běžné prohlídky :
  • zjištění základní antropometrie
  • klidové EKG
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku
 • Tento posudek na rozdíl od vrcholových sportovců může vydat praktický lékař ( ne vždy ho podepíše vzhledem k četnosti tréninků) nebo sportovní lékař
 • Platnost posudku je 12 měsíců
 • Posudek nutno odevzdat do konce března 2023

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 • Tento posudek se odevzdává před letním soustředěním a platí na veškerých táborech nebo jiných pobytových akcích delších než 3 dny (nevztahuje se pouze na tanec)
 • Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Platnost posudku je 24 měsíců

OBA DVA DOKUMENTY JE MOŽNÉ STÁHNOUT V SEKCI KE STAŽENÍhttps://www.rytmus-olomouc.com/ke-stazeni/

Ukončení platnosti SPORTOVNÍCH posudků Vám hlídáme a cca měsíc před ukončením platnosti Vám dáme textovou zprávou vědět.

U posudků na soustředění Vám dáme v červnu vědět, zdali Váš posudek je na soustředění stále platný nebo je nutné přivést nový.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle 732780555 nebo emailu : kynclovaaneta@gmail.com

KALENDÁŘ AKCÍ

06.07. – 02.08.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2024
Soustředění je určeno pro členy dětské a juniorské věkové kategorie Taneční skupiny Rytmus Olomouc, kteří se z důvodu kapacity nedostali na letní pobytové soustředění. Kdy:              pondělí 29.července –  pátek 2.srpna Kde:              Taneční sál Holice (U cukrovaru 948/15, Olomouc) Čas:              každý den 8:00- 16:00 Kdo:              ročníky 2016-2007 (DĚTI + JUNIOŘI) Informace v pozvánkách viz níže. Jednotlivé povinné dokumenty jsou …

06.07. – 10.08.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2024
Kdo: Kde: Úvalno u Krnova (Úvalno 19, 793 91) Informace v pozvánkách viz níže. Jednotlivé povinné dokumenty jsou ke stažení v sekci KE STAŽENÍ. DŮLEŽITÉ!!! Do 30.6. platba alespoň poloviny ceny soustředění. Do 15.7. druhá polovina. Info o platbě v jednotlivých pozvánkách.

KOMPLETNÍ KALENDÁŘ NAJDETE ZDE